Bedrijfswaardering

De waardering van een onderneming is steeds relevanter voor de directeur/eigenaar. Niet alleen de ondernemer maar ook stakeholders, zoals banken, andere financiers, de belastingdienst en in sommige gevallen werknemers hebben in bepaalde situaties belang bij een gedegen waardering van de onderneming. Afhankelijk van de belanghebbende en het doel zorgen wij voor een uitgewerkte en onderbouwde waardering van een onderneming.

Wanneer waarderen

Er zijn diverse vraagstukken waarbij de waardering een rol speelt:

  • Overname van een ander bedrijf
  • Verkoop van het bedrijf (waaronder overdracht binnen de familiesfeer)
  • Participatie in een onderneming
  • Uitkoop van een medeaandeelhouder
  • Basis voor het bepalen van strategisch beleid
  • Waardering van de onderneming in het kader van overlijden van een aandeelhouder en bij echtscheidingen

Waarderingsmethode(n)

Er zijn meerdere waarderingsmethoden en in de praktijk gebruiken wij veelal de DCF-methode (Discounted Cash Flow). De basis hiervoor ligt in toekomstige geldstromen en verder worden aspecten als risico’s en tijd meegenomen. Binnen de DCF-methode worden ook verwachte investeringen in bedrijfsmiddelen en werkkapitaal meegenomen. Bij waarderingsvraagstukken besteden wij extra tijd aan de precieze doelstelling en de kaders waarbinnen een waardering wordt uitgewerkt. Waarderingsvraagstukken worden uitgewerkt in een beknopte of uitgebreide rapportage, afhankelijk van de doelstelling van de opdracht.

Bindend advies

In bepaalde situaties werken wij waarderingsopdrachten uit in de vorm van een bindend advies. Dit komt voornamelijk voor bij geschillen tussen aandeelhouders. In het geval van een bindend advies waardering zijn wij gehouden aan een bepaalde aanpak van de werkzaamheden. Dit wordt vooraf zorgvuldig besproken en toegelicht.

Logo

NiRV

Joost is als Register Valuator aangesloten bij het NiRV (www.nirv.nl). Het NiRV is de beroepsorganisatie van Register Valuator en is onder meer verantwoordelijk voor permanente educatie.

"Judoc Corporate Finance is daarin vanaf het eerste moment onze sparringpartner. Het is heel prettig om regelmatig met iemand met kennis van zaken te spiegelen. Joost en Rick weten wat wij belangrijk vinden en spreken de taal van onze markt heel goed."
Ad en Liesbeth Groenewegen, Zuiderplatics

Wat is de waarde van jouw bedrijf?