Overige diensten

Naast de Corporate Finance diensten bieden wij onder meer ook diensten aan op het vlak van investeringsvraagstukken, interim-management/administratieve begeleiding en pre audit services (voorbereiding jaarrekening). 

Interim-management/administratieve begeleiding

In het verlengde van onze andere diensten bieden wij ook interim-management en administratieve begeleiding aan. Hoewel wij van mening zijn dat altijd eerst naar een interne oplossing gekeken dient te worden, zijn de omstandigheden soms zodanig dat een externe oplossing efficiënter en beter is. Bij deze vraagstukken hebben wij vaak al kennis van de organisatie of wij maken ons die kennis snel eigen. In veel gevallen gaat het om het managen van processen en structuur met een bepaalde werkwijze aanbrengen. In sommige gevallen maken wij gebruik van externe partijen. Deze partijen worden onder onze verantwoordelijkheid bij een opdracht betrokken. Specifieke kennis van software zien wij als een uitdaging. In het kader van een opdracht investeren wij zelf om onze kennis te verdiepen en te verbreden.null

Interim-management/administratieve begeleiding

In het verlengde van onze andere diensten bieden wij ook interim-management en administratieve begeleiding aan. Hoewel wij van mening zijn dat altijd eerst naar een interne oplossing gekeken dient te worden, zijn de omstandigheden soms zodanig dat een externe oplossing efficiënter en beter is. Bij deze vraagstukken hebben wij vaak al kennis van de organisatie of wij maken ons die kennis snel eigen. In veel gevallen gaat het om het managen van processen en structuur met een bepaalde werkwijze aanbrengen. In sommige gevallen maken wij gebruik van externe partijen. Deze partijen worden onder onze verantwoordelijkheid bij een opdracht betrokken. Specifieke kennis van software zien wij als een uitdaging. In het kader van een opdracht investeren wij zelf om onze kennis te verdiepen en te verbreden.

null


Investeringsvraagstukken

Regelmatig heeft een ondernemer te maken met investeringsvraagstukken. Voor ons is een investeringsvraagstuk gericht op toekomstig rendement. Samen met de ondernemer bespreken wij investeringsplannen en gaan wij in op de effecten van investeringen op toekomstige opbrengsten en kosten. Hierbij werken wij desgewenst met scenario’s om zodoende alternatieven in kaart te brengen. Een investeringsvraagstuk gaat vrijwel altijd samen met een financieringsvraagstuk. Wij bespreken de mogelijkheden hiervan en geven advies over de eventuele inleg van eigen middelen. Voor het daadwerkelijk aantrekken van een financiering voor investeringen, werken wij samen met financieringspartijen en adviseurs op het gebied van financiering (debt advisory).

Pre audit services (voorbereiding jaarrekening)

Steeds vaker merken wij dat de voorbereiding van het dossier voor de accountant om de jaarrekening samen te stellen of te controleren voor financiële medewerkers een (te) grote uitdaging is. Door onze achtergrond en kennis van jaarrekeningen begeleiden wij ook om deze dossiers in te richten naar de wensen van de accountant. Tegelijkertijd nemen wij de medewerkers van de onderneming mee in de aanpak en werkwijze zodat een volgende keer deze werkzaamheden intern verricht kunnen worden.
“Judoc heeft ons de laatste jaren veel geholpen bij de groeipijnen die we hadden als onderneming. Mede dankzij hun expertise zijn we professioneel gegroeid en hadden we altijd iemand om naar toe te gaan met onze vragen. Het is fijn om een ‘extern’ persoon om advies te kunnen vragen die natuurlijk aan jouw kant staat en zich goed inleest en zich voor jou en jouw onderneming inzet. Niet bang om tegengas en zijn mening te geven en daarvoor een goede sparringpartner zowel op financieel als op bedrijfsstructureel vlak.”

 Luciano de Vries, mede-eigenaar van Madelunije International Group

Herken je een van deze vraagstukken?