Bedrijfsovername en verkoop

Een bedrijf kopen of verkopen is een heel belangrijk moment in het leven van een ondernemer. Zeker de verkoop van jouw eigen bedrijf, dat jezelf hebt opgebouwd. Onze begeleiding betreft het hele traject waarbij wij voor bepaalde onderdelen samenwerken met andere adviseurs (fiscalisten, juristen). Wij maken onderscheid tussen de begeleiding bij de aankoop en de verkoop van een bedrijf.

Overname van een bedrijf

Advisering over de aankoop van een onderneming is breed. Wellicht is het een gerichte koop of maakt de zoektocht naar een over te nemen bedrijf juist deel uit van de opdracht. Vragen die wij stellen voordat we een aankoopproces starten zijn onder meer:

  • Waarom is er interesse een bedrijf over te nemen?
  • Welke drijfveren liggen hieraan ten grondslag?
  • Welke mogelijkheden zijn er, zowel op strategisch en organisatorisch vlak als op financieel gebied?

Vervolgens begeleiden wij de potentiële koper (bestaande onderneming of MBI kandidaat) in het hele traject, van een goede analyse en waardering van de te kopen onderneming tot en met het afronden van de transactie tussen verkoper en koper. Tijdens dit proces komen onder meer aan de orde de onderhandelingen met de verkoper, het due diligenceonderzoek, de financiering en het opstellen van relevante overeenkomsten. Gedurende het hele traject adviseren wij over mogelijkheden, kansen en risico’s.

Verkoop van een bedrijf

De verkoop van een bedrijf is vaak uitdagend. Niet alleen de cijfers van de onderneming bepalen tegen welke prijs en onder welke voorwaarden een verkoop wordt gerealiseerd. Ook de branche, de grootte van de onderneming en recente en toekomstige ontwikkelingen spelen een belangrijke rol. Samen met de ondernemer bereiden we een verkoop voor. En voor het definitieve besluit om te verkopen wordt genomen, hebben we ook veel aandacht voor het emotionele aspect, dat bij een verkoop veelal ook aan de orde is. We nemen de ondernemer mee in de mogelijke opbrengst bij een verkoop, de financiële en fiscale gevolgen hiervan en de wijze waarop een transactie kan worden gestructureerd. Als dat duidelijk is dan wordt aan het verkooptraject daadwerkelijk invulling gegeven.

Samen met de ondernemer schetsen wij een beeld van de ‘ideale’ koper. Soms is die koper al bekend, soms voeren wij een gerichte zoekopdracht naar deze koper uit. In het vervolg van het traject begeleiden wij vervolgens bij de onderhandelingen met de potentiële koper(s), het opstellen van overeenkomsten en zorgen wij ervoor dat het proces volgens planning verloopt. Natuurlijk altijd in goed overleg met de ondernemer en in samenwerking met andere specialisten als de situatie daar om vraagt. Ook geven wij aandacht aan aspecten die aan de orde komen nadat de onderneming is verkocht.

Logo
“Dankzij de kundige begeleiding van Judoc Corporate Finance heb ik de smaak te pakken en sluit ik niet uit dat er meer overnames zullen volgen.”
Robin Roosenboom, eigenaar Roosenboom Transport

Een bedrijf kopen of verkopen?