Strategische advisering

Ondernemerschap kenmerkt zich onder meer door het steeds nemen van strategische besluiten. Een ander kenmerk is dat de ondernemer vaak heel kennis heeft van zijn/haar branche/vakgebied en hiervoor veel passie heeft ontwikkeld. Tegelijkertijd merken wij dat er regelmatig de behoefte is om over ondernemingsstrategie van gedachten te wisselen.

Sparringpartner voor de ondernemer

Binnen MKB-ondernemingen is niet altijd een sparringpartner aanwezig. Op veel gebieden kunnen wij als sparringpartner fungeren. Het is niet zo dat wij overal kennis van hebben, maar onze ervaring leert dat erover praten al leidt tot de spreekwoordelijke duw in de juiste richting. En waar nodig maken wij gebruik van de kennis en expertise van andere adviseurs of verwijzen wij door naar een andere adviseur.
null

Onderwerpen

De ondernemer bepaalt de onderwerpen die aan de orde komen. Natuurlijk zullen wij onderwerpen bespreekbaar maken als wij vinden dat daarvoor aanleiding is. Praten over bepaalde (ondernemings)specifieke onderwerpen zorgt er ook voor dat wij een nog beter beeld van de onderneming krijgen.

Periodieke besprekingen

Strategische advisering leent zich bij uitstek om een keer per maand of een keer per kwartaal samen van gedachten te wisselen over onderwerpen, die op dat moment spelen. Hiermee kunnen we ook frequent aandacht geven aan relevante onderwerpen.
Logo
“Wat betreft strategische keuzes, is Joost van Rooij van Judoc Corporate Finance de eerste die François dan belt. “Joost is vanaf mijn eerste aandelentransactie bij ons aan boord. Ik kan met hem over alles heel open praten. Hij kijkt verder dan de cijfertjes.”
François Moelands, eigenaar Techno Group

Wil je ook sparren over strategie en toekomst?