Werkwijze en tarieven

Een belangrijk uitgangspunt voor een nieuwe opdracht is dat de ondernemer en wij transparant zijn over wat van elkaar mag worden verwacht. Daarom investeren wij graag in een kennismakingsgesprek. In dat vrijblijvende gesprek gaat het niet zo zeer om de inhoud van de opdracht maar vooral om de randvoorwaarden waar binnen de opdracht wordt uitgevoerd. Hierbij vertellen wij over onze werkwijze en de voorwaarden waaronder wij opdrachten uitvoeren.

Werkwijze

Triple E laten wij terugkomen in onze werkwijze. Eerlijk, eenvoud en energiek. Wij willen transparant zijn in onze aanpak om tot de doelstelling van de opdracht te komen. Daarom wordt de aanpak vooraf ook goed doorgesproken. Ook nemen we vooraf de planning van de werkzaamheden. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden hebben wij regelmatig contact met jou als opdrachtgever.

Tarieven

Onze tarieven zijn marktconform, passend bij MKB-ondernemingen en mede afhankelijk van de soort opdracht die wij uitvoeren. Vooraf communiceren wij onze tarieven en geven wij een indicatie van tijdsbesteding voor zover dat mogelijk is. Onze werkzaamheden worden in rekening gebracht op basis van bestede tijd en de tarieven, die wij met de opdrachtgever zijn overeengekomen. Bij strategische advisering bieden wij desgewenst een abonnementsvorm aan.


Overige voorwaarden

Eenmaal per maand sturen wij een declaratie voor de verrichte werkzaamheden. De betalingstermijn van de declaratie is 14 dagen. Op onze werkzaamheden zijn de algemene voorwaarden van Judoc Corporate Finance van toepassing.

Lees onze algemene voorwaarden voor meer informatie.

Benieuwd naar onze werkwijze?